TytułStatusMinisterstwo wiodąceDane publikacyjneTermin transpozycjiAkcje
Decyzja Rady (UE) 2019/634 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy o statusie między Unią Europejską a Bośnią i Hercegowiną dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Bośni i HercegowinyNowyNie wybranoDz. Urz. UE L109 z 24.4.201925-04-2019
Decyzja Rady (UE) 2019/634 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy o statusie między Unią Europejską a Bośnią i Hercegowiną dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Bośni i HercegowinyNowyNie wybranoDz. Urz. UE L109 z 24.4.201925-04-2019
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/635 z dnia 16 kwietnia 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Lechazo de Castilla y León” (ChOG)]NowyNie wybranoDz. Urz. UE L109 z 24.4.201925-04-2019
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/635 z dnia 16 kwietnia 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Lechazo de Castilla y León” (ChOG)]NowyNie wybranoDz. Urz. UE L109 z 24.4.201925-04-2019
Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/636 z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznychNowyNie wybranoDz. Urz. UE L109 z 24.4.201925-04-2019
Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/636 z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznychNowyNie wybranoDz. Urz. UE L109 z 24.4.201925-04-2019
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/637 z dnia 23 kwietnia 2019 r. zatwierdzające cholekalcyferol jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 14NowyNie wybranoDz. Urz. UE L109 z 24.4.201925-04-2019
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/637 z dnia 23 kwietnia 2019 r. zatwierdzające cholekalcyferol jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 14NowyNie wybranoDz. Urz. UE L109 z 24.4.201925-04-2019
Decyzja Rady (UE) 2019/638 z dnia 15 kwietnia 2019 r. dotycząca stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na czternastym posiedzeniu Konferencji Stron w odniesieniu do niektórych poprawek w załącznikach II, VIII i IX do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznychNowyNie wybranoDz. Urz. UE L109 z 24.4.201925-04-2019
Decyzja Rady (UE) 2019/638 z dnia 15 kwietnia 2019 r. dotycząca stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na czternastym posiedzeniu Konferencji Stron w odniesieniu do niektórych poprawek w załącznikach II, VIII i IX do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznychNowyNie wybranoDz. Urz. UE L109 z 24.4.201925-04-2019
TytułStatusAkcje
Decyzja Rady (UE) 2019/634 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy o statusie między Unią Europejską a Bośnią i Hercegowiną dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Bośni i HercegowinyNowy
Decyzja Rady (UE) 2019/634 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy o statusie między Unią Europejską a Bośnią i Hercegowiną dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Bośni i HercegowinyNowy
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/635 z dnia 16 kwietnia 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Lechazo de Castilla y León” (ChOG)]Nowy
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/635 z dnia 16 kwietnia 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Lechazo de Castilla y León” (ChOG)]Nowy
Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/636 z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznychNowy
Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/636 z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznychNowy
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/637 z dnia 23 kwietnia 2019 r. zatwierdzające cholekalcyferol jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 14Nowy
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/637 z dnia 23 kwietnia 2019 r. zatwierdzające cholekalcyferol jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 14Nowy
Decyzja Rady (UE) 2019/638 z dnia 15 kwietnia 2019 r. dotycząca stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na czternastym posiedzeniu Konferencji Stron w odniesieniu do niektórych poprawek w załącznikach II, VIII i IX do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznychNowy
Decyzja Rady (UE) 2019/638 z dnia 15 kwietnia 2019 r. dotycząca stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na czternastym posiedzeniu Konferencji Stron w odniesieniu do niektórych poprawek w załącznikach II, VIII i IX do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznychNowy