TytułStatusMinisterstwo wiodąceDane publikacyjneTermin transpozycjiAkcje
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1669 z dnia 6 listopada 2018 r. uchylająca decyzję 2006/80/WE przyznającą niektórym państwom członkowskim odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7239) NowyNie wybranoDz. Urz. UE L278 z 8.11.201813-11-2018
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1668 z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Stanów Zjednoczonych Ameryki w wykazie państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz żywych, schłodzonych, mrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7207) NowyNie wybranoDz. Urz. UE L278 z 8.11.201813-11-2018
Decyzja Rady (UE) 2018/1667 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo NiderlandówNowyNie wybranoDz. Urz. UE L278 z 8.11.201813-11-2018
Decyzja Rady (UE) 2018/1666 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie mianowania dwóch członków i pięciu zastępców członków Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę PortugalskąNowyNie wybranoDz. Urz. UE L278 z 8.11.201813-11-2018
Decyzja Rady (UE, Euratom) 2018/1665 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Wielkie Księstwo LuksemburgaNowyNie wybranoDz. Urz. UE L278 z 8.11.201813-11-2018
Decyzja Rady (UE) 2018/1664 z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Lietuvos bankasNowyNie wybranoDz. Urz. UE L278 z 8.11.201813-11-2018
Decyzja Rady (UE) 2018/1663 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Komitetu ds. Opracowywania Norm w Żegludze Śródlądowej oraz na forum Centralnej Komisji ds. Żeglugi po Renie w odniesieniu do przyjęcia europejskich standardów w zakresie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowejNowyNie wybranoDz. Urz. UE L278 z 8.11.201813-11-2018
Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2018/1662 z dnia 25 października 2018 r. przedłużająca mandat szefa misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2018)NowyNie wybranoDz. Urz. UE L278 z 8.11.201813-11-2018
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1661 z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z IrakiemNowyNie wybranoDz. Urz. UE L278 z 8.11.201813-11-2018
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1660 z dnia 7 listopada 2018 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz niektórych rodzajów żywności niepochodzącej od zwierząt z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia pozostałościami pestycydów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 885/2014NowyNie wybranoDz. Urz. UE L278 z 8.11.201813-11-2018
pp12345pp
TytułStatusAkcje
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1669 z dnia 6 listopada 2018 r. uchylająca decyzję 2006/80/WE przyznającą niektórym państwom członkowskim odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7239) Nowy
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1668 z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Stanów Zjednoczonych Ameryki w wykazie państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz żywych, schłodzonych, mrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7207) Nowy
Decyzja Rady (UE) 2018/1667 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo NiderlandówNowy
Decyzja Rady (UE) 2018/1666 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie mianowania dwóch członków i pięciu zastępców członków Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę PortugalskąNowy
Decyzja Rady (UE, Euratom) 2018/1665 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Wielkie Księstwo LuksemburgaNowy
Decyzja Rady (UE) 2018/1664 z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Lietuvos bankasNowy
Decyzja Rady (UE) 2018/1663 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Komitetu ds. Opracowywania Norm w Żegludze Śródlądowej oraz na forum Centralnej Komisji ds. Żeglugi po Renie w odniesieniu do przyjęcia europejskich standardów w zakresie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowejNowy
Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2018/1662 z dnia 25 października 2018 r. przedłużająca mandat szefa misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2018)Nowy
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1661 z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z IrakiemNowy
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1660 z dnia 7 listopada 2018 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz niektórych rodzajów żywności niepochodzącej od zwierząt z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia pozostałościami pestycydów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 885/2014Nowy
pp123pp