TytułStatusMinisterstwo wiodąceDane publikacyjneTermin transpozycjiAkcje
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/807 z dnia 13 marca 2019 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w odniesieniu do określania surowców o wysokim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów, w przypadku których zaobserwowano znaczącą ekspansję obszaru produkcji na tereny zasobne w pierwiastek węgla oraz certyfikowania biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntówNowyNie wybranoDz. Urz. UE L133 z 21.5.201922-05-2019
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/807 z dnia 13 marca 2019 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w odniesieniu do określania surowców o wysokim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów, w przypadku których zaobserwowano znaczącą ekspansję obszaru produkcji na tereny zasobne w pierwiastek węgla oraz certyfikowania biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntówNowyNie wybranoDz. Urz. UE L133 z 21.5.201922-05-2019
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/808 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z IrakiemNowyNie wybranoDz. Urz. UE L133 z 21.5.201922-05-2019
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/808 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z IrakiemNowyNie wybranoDz. Urz. UE L133 z 21.5.201922-05-2019
Decyzja Rady (UE) 2019/809 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo HiszpaniiNowyNie wybranoDz. Urz. UE L133 z 21.5.201922-05-2019
Decyzja Rady (UE) 2019/809 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo HiszpaniiNowyNie wybranoDz. Urz. UE L133 z 21.5.201922-05-2019
Decyzja Rady (UE) 2019/810 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo SzwecjiNowyNie wybranoDz. Urz. UE L133 z 21.5.201922-05-2019
Decyzja Rady (UE) 2019/810 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo SzwecjiNowyNie wybranoDz. Urz. UE L133 z 21.5.201922-05-2019
Decyzja Rady (UE) 2019/811 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę WłoskąNowyNie wybranoDz. Urz. UE L133 z 21.5.201922-05-2019
Decyzja Rady (UE) 2019/811 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę WłoskąNowyNie wybranoDz. Urz. UE L133 z 21.5.201922-05-2019
TytułStatusAkcje
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/807 z dnia 13 marca 2019 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w odniesieniu do określania surowców o wysokim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów, w przypadku których zaobserwowano znaczącą ekspansję obszaru produkcji na tereny zasobne w pierwiastek węgla oraz certyfikowania biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntówNowy
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/807 z dnia 13 marca 2019 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w odniesieniu do określania surowców o wysokim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów, w przypadku których zaobserwowano znaczącą ekspansję obszaru produkcji na tereny zasobne w pierwiastek węgla oraz certyfikowania biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntówNowy
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/808 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z IrakiemNowy
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/808 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z IrakiemNowy
Decyzja Rady (UE) 2019/809 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo HiszpaniiNowy
Decyzja Rady (UE) 2019/809 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo HiszpaniiNowy
Decyzja Rady (UE) 2019/810 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo SzwecjiNowy
Decyzja Rady (UE) 2019/810 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo SzwecjiNowy
Decyzja Rady (UE) 2019/811 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę WłoskąNowy
Decyzja Rady (UE) 2019/811 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę WłoskąNowy