TytułStatusMinisterstwo wiodąceDane publikacyjneTermin transpozycjiAkcje
Decyzja Rady (UE) 2019/301 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i państw członkowskich, Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii EuropejskiejNowyNie wybranoDz. Urz. UE L051 z 22.2.201923-02-2019
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/302 z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jajNowyNie wybranoDz. Urz. UE L051 z 22.2.201923-02-2019
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/303 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w trzydziestym trzecim częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080NowyNie wybranoDz. Urz. UE L051 z 22.2.201923-02-2019
Decyzja Rady (UE) 2019/304 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie notyfikacji przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej chęci zaprzestania stosowania niektórych przepisów dorobku Schengen zawartych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 377/2004 w sprawie utworzenia sieci oficerów łącznikowych ds. imigracjiNowyNie wybranoDz. Urz. UE L051 z 22.2.201923-02-2019
Decyzja Rady (UE) 2019/305 z dnia 18 lutego 2019 r. upoważniająca Austrię, Cypr, Chorwację, Luksemburg, Portugalię, Rumunię i Zjednoczone Królestwo do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Republiki Dominikańskiej do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicęNowyNie wybranoDz. Urz. UE L051 z 22.2.201923-02-2019
Decyzja Rady (UE) 2019/306 z dnia 18 lutego 2019 r. upoważniająca Austrię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Ekwadoru i Ukrainy do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicęNowyNie wybranoDz. Urz. UE L051 z 22.2.201923-02-2019
Decyzja Rady (UE) 2019/307 z dnia 18 lutego 2019 r. upoważniająca Austrię i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Hondurasu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicęNowyNie wybranoDz. Urz. UE L051 z 22.2.201923-02-2019
Decyzja Rady (UE) 2019/308 z dnia 18 lutego 2019 r. upoważniająca Austrię, Luksemburg i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Białorusi i Uzbekistanu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicęNowyNie wybranoDz. Urz. UE L051 z 22.2.201923-02-2019
Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/309 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Litwy do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanejNowyNie wybranoDz. Urz. UE L051 z 22.2.201923-02-2019
Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanejNowyNie wybranoDz. Urz. UE L051 z 22.2.201923-02-2019
pp12345pp
TytułStatusAkcje
Decyzja Rady (UE) 2019/301 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i państw członkowskich, Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii EuropejskiejNowy
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/302 z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jajNowy
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/303 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w trzydziestym trzecim częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080Nowy
Decyzja Rady (UE) 2019/304 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie notyfikacji przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej chęci zaprzestania stosowania niektórych przepisów dorobku Schengen zawartych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 377/2004 w sprawie utworzenia sieci oficerów łącznikowych ds. imigracjiNowy
Decyzja Rady (UE) 2019/305 z dnia 18 lutego 2019 r. upoważniająca Austrię, Cypr, Chorwację, Luksemburg, Portugalię, Rumunię i Zjednoczone Królestwo do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Republiki Dominikańskiej do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicęNowy
Decyzja Rady (UE) 2019/306 z dnia 18 lutego 2019 r. upoważniająca Austrię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Ekwadoru i Ukrainy do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicęNowy
Decyzja Rady (UE) 2019/307 z dnia 18 lutego 2019 r. upoważniająca Austrię i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Hondurasu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicęNowy
Decyzja Rady (UE) 2019/308 z dnia 18 lutego 2019 r. upoważniająca Austrię, Luksemburg i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Białorusi i Uzbekistanu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicęNowy
Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/309 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Litwy do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanejNowy
Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanejNowy
pp123pp