TytułStatusMinisterstwo wiodąceDane publikacyjneTermin transpozycjiAkcje
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1221 z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 w odniesieniu do obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych z tytułu sekurytyzacji i prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji posiadanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracjiNowyMinisterstwo FinansówDz. Urz. UE L227 z 10.9.201830-09-2018
Decyzja Komisji (UE) 2018/1222 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „End the Cage Age” (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 5829) NowyMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiDz. Urz. UE L227 z 10.9.201810-09-2018
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1217 z dnia 6 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2080 w odniesieniu do daty przyjęcia do przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku sprzedawanego w drodze procedury przetargowejNowyMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiDz. Urz. UE L226 z 7.9.201808-09-2018
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1218 z dnia 6 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z IrakiemNowyMinisterstwo Spraw ZagranicznychDz. Urz. UE L226 z 7.9.201807-09-2018
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1213 z dnia 28 sierpnia 2018 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Rucavas baltais sviests” (ChOG)]NowyMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiDz. Urz. UE L224 z 5.9.201825-09-2018
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1214 z dnia 29 sierpnia 2018 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Morcilla de Burgos” (ChOG)]NowyMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiDz. Urz. UE L224 z 5.9.201825-09-2018
Decyzja Rady (UE) 2018/1215 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskichNowyMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejDz. Urz. UE L224 z 5.9.201805-09-2018
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1216 z dnia 4 września 2018 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 5885) NowyMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiDz. Urz. UE L224 z 5.9.201805-09-2018
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1212 z dnia 3 września 2018 r. ustanawiające minimalne wymogi w celu wykonania przepisów dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszyNowyMinisterstwo FinansówDz. Urz. UE L223 z 4.9.201824-09-2018
Decyzja Rady (UE) 2018/1211 z dnia 16 lipca 2018 r. dotycząca podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu zmieniającego Umowę w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (umowa Interbus) poprzez rozszerzenie możliwości przystąpienia na Królestwo MarokańskieNowyMinisterstwo InfrastrukturyDz. Urz. UE L222 z 3.9.201803-09-2018
pp12345pp
TytułStatusAkcje
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1221 z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 w odniesieniu do obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych z tytułu sekurytyzacji i prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji posiadanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracjiNowy
Decyzja Komisji (UE) 2018/1222 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „End the Cage Age” (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 5829) Nowy
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1217 z dnia 6 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2080 w odniesieniu do daty przyjęcia do przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku sprzedawanego w drodze procedury przetargowejNowy
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1218 z dnia 6 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z IrakiemNowy
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1213 z dnia 28 sierpnia 2018 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Rucavas baltais sviests” (ChOG)]Nowy
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1214 z dnia 29 sierpnia 2018 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Morcilla de Burgos” (ChOG)]Nowy
Decyzja Rady (UE) 2018/1215 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskichNowy
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1216 z dnia 4 września 2018 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 5885) Nowy
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1212 z dnia 3 września 2018 r. ustanawiające minimalne wymogi w celu wykonania przepisów dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszyNowy
Decyzja Rady (UE) 2018/1211 z dnia 16 lipca 2018 r. dotycząca podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu zmieniającego Umowę w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (umowa Interbus) poprzez rozszerzenie możliwości przystąpienia na Królestwo MarokańskieNowy
pp123pp