Rozwód – adwokat i jego rola podczas sprawy

Rozwód – jak sobie z nim poradzić?

Decydując się na małżeństwo żadne z małżonków nie zakłada, że kiedykolwiek ich związek zakończy się rozwodem. W ubiegłym roku w naszym kraju zawarto 193 000 małżeństw, natomiast rozwodów przeprowadzono ponad 65 000, czyli 3% więcej niż rok wcześniej. Są takie miejsca na mapie Polski, jak choćby powiat milicki na Dolnym Śląsku, gdzie ilość rozwodów wzrosła o 90%, w Tarnobrzegu natomiast o 85% a w Turku o 80%, we Wrocławiu o 43%. 

Zwiększająca się stale ilość rozwodów jest skutkiem wielu przyczyn. Trudno je dokładnie zdefiniować, ale z pewnością można by na ich temat napisać niejedną rozprawę naukową. Rozwód dla obu stron jest bardzo często największą życiową tragedią. Dlatego nigdy nie wolno bagatelizować samego procesu dochodzenia do ostatecznego werdyktu sędziowskiego i dobrze przygotować się do każdego  etapu przyszłego procesu. 

Rozwód z adwokatem czy bez niego?

Gdy trudna decyzja o podjęciu kroków rozwodowych zapadła, pierwszym pytaniem, jaki przychodzi do głowy małżonkowi jest: Czy potrzebny jest mi adwokat? A w ślad za tym pytaniem argumenty przeciwko: koszty sądowe, alimenty, przeprowadzka, itd. To naturalne, że każda ze stron chciałaby zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy w związku z niepewną przecież przyszłością a w tym kontekście osoba adwokata jawi się jako luksus. Warto wyszukać np. adwokat olsztyn rozwód i sprawdzić jakie mamy opcje.

Czy można wziąć rozwód bez adwokata? 

Tak i można to zrobić w każdym mieście i w każdym sądzie, przykładem może być Olsztyn. Można samodzielnie przystąpić do sprawy o rozwód i stać się jednocześnie orędownikiem w swojej sprawie. Jednak nie można tu liczyć na jakąkolwiek ulgę formalną ze strony sądu, wręcz odwrotnie, należy dostosować się do tych  wymogów dokładnie określonych w procedurze spraw cywilnych. Oznacza to, że wszelkie wnioski, pisma czy wystąpienia przed sądem muszą spełniać takie same reguły, jakie musi wypełnić adwokat Olsztyn. Jednocześnie nie można liczyć na jakąkolwiek pomoc ze strony urzędników sądowych, którzy muszą zachować bezstronność. 

Kiedy wynajęcie adwokata Olsztyn staje się niezbędne? 

Strona biorąca udział w rozwodzie bez pomocy adwokata niewątpliwie wzbudza szacunek. Choćby dlatego, że musi zmierzyć się publicznie z niewyobrażalnymi emocjami. I choćby dlatego pomoc adwokata wydaje się być tak ważna. Jednak niektóre ze spraw rozwodowych są niezwykle skomplikowane i z wielu powodów trudne, dlatego warto zwrócić się o profesjonalną pomoc zawsze wtedy, gdy: 

 • czujemy, że potrzebujemy obiektywnej oceny naszej sytuacji prawnej
 • gdy mamy wrażenie, że nie do końca rozumiemy treść dokumentów spisanych językiem urzędowym pełnym pouczeń i ostrzeżeń
 • druga strona sprawy rozwodowej zatrudniła już adwokata
 • mamy wrażenie, że współmałżonek będzie próbował manipulacji, zastraszania nas i świadków, nieprawdziwych zeznań czy preparowania dowodów
 • nabieramy przypuszczenia, że współmałżonek będzie utrudniał kontakty z dziećmi czy też manipulował dzieckiem 
 • jesteśmy przekonani, że współmałżonek będzie robił wszystko, by uniknąć płacenia alimentów
 • współmałżonkowie zajmują wspólne mieszkanie
 • jedną z przyczyn rozwodu jest zdrada małżeńska 
 • oczekujemy w trakcie rozwodu orzeczenia o winie współmałżonka
 • posiadamy wspólny duży majątek
 • podczas małżeństwa zaciągnęliśmy wspólny kredyt
 • jedno z małżonków zarabiało znacznie więcej niż drugie

Tzw. trudne sprawy zawsze niosą ze sobą pewne ryzyko interpretacyjne. Gdy sprawa nie jest oczywista wyrok sądu wcale nie musi nas zadowolić. Adwokat wynajęty do przeprowadzenia nas przez kolejne rozprawy, na bazie swoich umiejętności i doświadczenia, potrafi przewidzieć kolejne zdarzenia i im zaradzić.